Chính sách bảo mật

Khi mỗi khách hàng truy cập Chungcurosetown.net.vn, Chungcurosetown.net.vn sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. Chúng tôi cũng sử dụng “cookie” và kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của bạn với thông tin khác mà bạn cung cấp. Thông tin này được cung cấp thông qua các email bạn gửi cho chúng tôi, hoặc thông tin bạn điền khi bạn muốn đăng ký, cung cấp phản hồi, yêu cầu hỗ trợ, trả lời khảo sát hoặc tham gia các hoạt động. hành động quảng cáo. Thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi giúp chúng tôi:
  • Trả lời các câu hỏi của user
  • Cung cấp cho bạn thông tin về các phiên bản và cập nhật phần mềm mới nhất trên Trang web của chúng tôi
  • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Trang web
  • Thực hiện khảo sát bạn đọc
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Chungcurosetown.net.vn.
Bạn có quyền yêu cầu Chungcurosetown.net.vn cho phép bạn truy cập hoặc sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về điều khoản thông tin cá nhân Chungcurosetown.net.vn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư điện tử cho chúng tôi. Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho Chungcurosetown.net.vn, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng vì lợi ích tối đa của bạn. Chungcurosetown.net.vn sẽ nỗ lực để bảo vệ thông tin của bạn. Tuy nhiên, do những hạn chế về mặt kỹ thuật, không có dữ liệu nào được truyền qua internet có thể được bảo mật 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật hoàn toàn và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép. quyền thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản được mô tả ở trên, chúng tôi khuyên bạn không nên gửi thông tin cho chúng tôi. Chungcurosetown.net.vn có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Các trang web liên kết này có thể không thuộc quyền kiểm soát của Chungcurosetown.net.vn và Chungcurosetown.net.vn không chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web liên kết nào. Chungcurosetown.net.vn có toàn quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hay báo trước. Bạn đồng ý rằng, khi bạn sử dụng Chungcurosetown.net.vn sau khi chỉnh sửa, bạn xác nhận, đồng ý tuân thủ và tin tưởng vào sự sửa đổi này. Vì vậy, bạn nên xem trước nội dung của trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên Chungcurosetown.net.vn.